Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 840 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 11:30
Cena wywoławcza: 237 506,66
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1722/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szkolna
Miasto: Łowęcin
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa – działka nr 55/12 o pow. 840,00 m2 – zabudowana budynkiem warsztatowym położona w miejscowości: Łowęcin, ul. Szkolna, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1 a o nr KW PO2P/00212106/3. Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 201,60 m2 w zabudowie zwartej z budynkiem sąsiada, jednopiętrowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Właścicielem ww. nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 356 260,00 zł w tym wartość rynkowa prawa własności gruntu działki 154 577,00 zł. Cena wywołania (2/3 ceny oszacowania) wynosi: 237 506,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 35 626,00 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 29.11.2016 r. godz. 15:00. Akta postępowania będzie można oglądać w ww. sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.