Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działka 135/3, 135/4 o łącznej pow. 0,1900 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 09:30
Cena wywoławcza: 10 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1434/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Targowiska
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 204, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 38-423 Targowiska, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36078 [NKW KS1K/00036078/1] działka 135/3, 135/4 o łącznej pow. 0,1900 ha.

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi drogę dojazdową do zabudowanych nieruchomości położonych w ich wschodnim sąsiedztwie. Działki te bezpośrednio przylegają do siebie, mają łącznie wąski i wydłużony kształt. Na całej długości są utwardzone żelbetonowymi płytami drogowymi. Utwardzona nawierzchnia drogi wynosi 128,00 m x 6,00 = 768,00 m2. W ewidencji gruntów jako użytek w całości wpisana jest droga.

 

Suma oszacowania wynosi 14 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 875,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 450,00.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18