Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk

ogłasza licytację na Zabudowane działki o pow. 0,3007 ha, 0,17 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:00
Cena wywoławcza: 1 041,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1251/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zagroda
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 540/2 o pow. 0,3007 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, działka nr 1002 o pow. 0,17 ha,

położonej w miejscowości Zagroda,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr KW ZA1K/00031048/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: działka nr 540/2 – 43 848,00 zł, działka 1002 – 1 388,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: działka nr 540/2 – 32 886,00 zł, działka 1002 – 1 041,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40