Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk

ogłasza licytację na Nieruchomość lokalowa o pow. 64 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 573/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wschodnia
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość lokalowa o pow. 64 m2 oraz udziału w działce gruntu nr 1561/2 wynoszącym 869/6724,

położonej w miejscowości Rejowiec Fabryczny przy ul. Wschodniej 42/5,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr KW ZA1K/00058508/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 139 126,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 104 344,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40