Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz Kancelaria Komornicza w Gdyni

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Gdyni – udział 1/2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:30
Cena wywoławcza: 92 925,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3493/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pomorska
Miasto: Gdynia
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz (tel. (58) 506 51 11) ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5, w sali nr  229, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: (…), położonego: 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 14 A/1, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk (adres spółdzielni: 81-361 Gdynia, ul. Zgoda 8), dla którego nie urządzono księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 123 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 925,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 390,00 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001 lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii, w Gdyni-Orłowie, przy ul. Przemysława 4.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.