Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Bytomiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 13:00
Cena wywoławcza: 171 878,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2903/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Matejki
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

sala 230 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest:

Nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00011661/4 opisana jako Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Bytom, przy ul.  Matejki 19/5. Właścicielem tej nieruchomości jest (…).

 

Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (1/10) w prawie użytkowania wieczystego do dnia 16.09.2098 r. na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą KW KA1Y/00002468/5.

 

Suma oszacowania wynosi: 171 878,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 128 909,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 17 188,00 zł, tj. 10%  ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 1

42 1050 1230 1000 0090 9947 0487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art 962 kpc. w związku z art
953 kpc.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 29.11.2016 r. o godz. 11:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 232 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 26 12.