Komornik Sądowy przy SR w Słubicach Karol Grzelewski

ogłasza licytację na Działka zabudowana w miejscowości Słubice

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 14:00
Cena wywoławcza: 525 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2003/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kopernika
Miasto: Słubice
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B,  

w Sali nr 231 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…) po 1/2,

stanowiącej:

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym budynkiem garażowo-gospodarczym położona w Słubicach, ul. Kopernika 44 w granicach działki ewidencyjnej nr 392 (obręb 1 m. Słubice) o pow. 863 m2. Do budynku mieszkalnego dobudowany został budynek gospodarczy z zadaszonym tarasem wypoczynkowym. Budynki wybudowane w  technologii tradycyjnej, przed 1939 r. z remontem kapitalnym, wykonanym po 2000 r. Najniższa kondygnacja budynku mieszkalnego zaadaptowana została na cześć użytkową (na dzień oględzin wyposażona na potrzeby prowadzenia gabinetu kosmetycznego oraz potrzeby biurowe z własnym zapleczem socjalnym, w tym toaletą i małą łazienką). Łącznie budynek posiada 3,5 kondygnacji – liczone wraz z zaadaptowanym strychem pod wysokim dachem.

Nieruchomość zamieszkują (…),

położonej:

66-100 Słubice, Kopernika 44,

dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1S/00003207/7].

 

Suma oszacowania wynosi 700 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 70 000,00 zł w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 758 22 37.