Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Zaścianki

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 11:30
Cena wywoławcza: 103 859,00
Rodzaj licytacji: inne
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1203/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zaścianki
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

1. Częściowo zabudowana ogrodzeniem murowanym działka nr 657/1 o pow. 0,14 ha, położona w miejscowości Zaścianki, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00042098/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 58 907,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania tj. kwotę  44 180,25 zł.

 

2. Częściowo zabudowana ogrodzeniem murowanym działka nr 657/2 o pow. 0,13 ha, położona w miejscowości Zaścianki, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00042098/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 56 007,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania tj. kwotę  42 005,25 zł.

 

3. Częściowo zabudowana działka nr 654 o pow. 0,27 ha, położona w miejscowości Zaścianki, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00042149/8.

Działka zabudowana budowlami: od frontu ogrodzeniem murowanym ze słupkami i cokołem z cegły klinkierowej, fundamentem betonowym, zbrojonym o wymiarach 7,5 m na 15,00 m, szerokości 40 cm, głębokości 1,20 m. Na działce znajduje się również studzienka o głębokości trzech kręgów z przykrywą betonową.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 103 850,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania tj. kwotę  77 887,50 zł.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę 218 764,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej wynosi 164 073,00 zł.

Wartość rynkowa z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą działki nr 654 wynosi 103 850,00 zł.

Wartość rynkowa bez uwzględnienia obciążenia służebnością osobistą działki nr 654 wynosi 145 665,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w

BGŻ SA nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.