Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Zbigniew Obrzud Kancelaria Komornicza w Nowej Rudzie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 49,81m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:30
Cena wywoławcza: 48 533,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1073/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Piastowska
Miasto: Radków
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 218, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, położonego w Radkowie ul. Piastowska 6/3/8, w budynku wielorodzinnym, w poziomie piwnicy, dla którego urządzona jest księga wieczysta  SW2K/00013293/0 w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie wraz z udziałem 29/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu dla którego urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010464/9. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni 49,81m2.

 

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł.  Rękojmię należy uiścić na konto  komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.  Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42