Komornik Sądowy przy SR w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis

ogłasza licytację na Działka o pow. 4,8694 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:00
Cena wywoławcza: 441 160,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 905/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (74) 815 12 02, fax (74) 810 02 05) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2016 r.  o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr  23, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 24 o pow. 4,8694 ha, nieruchomość niezabudowana, w jej centralnej części znajduje się staw po dawnym wyrobisku złoża gliny ceramicznej, pozostała część działki to teren o urozmaiconej konfiguracji porośnięty drzewami - głównie liściastymi oraz krzewami, położonej: 57-200 Ząbkowice Śl., dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW 41524 [NKW: SW1Z/00041524/9].

 

Suma oszacowania wynosi 661 740,00 zł - łącznie - w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  441 160,00 zł - w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 66 174,00 w tym podatek VAT w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BZ WBK SA O. Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445, jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmi została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 815 12 02