Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa

ogłasza licytację na Działki zabudowane o łącznej pow. 4 120 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 09:45
Cena wywoławcza: 576 150,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 542/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jankowicka
Miasto: Ceradz Kościelny
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Engeströma 4 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:45

                                                                                     

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 1.06, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (nieruchomość składa się z działek nr 111, 209, 210, 211, 311, 313 o łącznej pow. 4,1200 ha wraz z budynkiem mieszkalnym o łącznej pow. użyt. 152,80 m2), położonej w miejscowości Ceradz Kościelny, przy ul. Jankowicka 16, stanowiącej własność dłużników:

(…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu o numerze PO1P/00068842/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  768 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:  576 150,00 zł.

Wysokość rękojmi, tj. kwota 76 820,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do godz. 9:00 w kancelarii komornika w Sądzie do godz. 9:30 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Wpłaty rękojmi można dokonać na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21.