Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa

ogłasza licytację na Działka o pow. 4,228 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 13:00
Cena wywoławcza: 180 550,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 216/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Komornicka
Miasto: Wiry
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 953 kpc i art. 867 kpc i art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

                                                                                     

w kancelarii Komornika w Poznaniu przy ul. Engeströma 4 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej (działka o pow. 4,228 m2), położonej w miejscowości Wiry przy ul. Komornickiej, stanowiącej własność dłużnika (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu nr PO2P/00014550/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  361 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 oszacowania, tj. kwotę:  180 550,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest nieodpłatnym prawem użytkowania o wartości 200 700,00 zł.

Zgodnie z art. 1000 kpc prawo użytkowania z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności pozostanie w mocy jednakże jego wartość zaliczona będzie na cenę nabycia.

Nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21.