Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 09:00
Cena wywoławcza: 84 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1994/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kosmonautów
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

                  

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (I Co 503/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 214, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 70 o pu 47,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o pu 1,90 m2, położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kosmonautów nr 7. Z lokalem związany jest udział w wysokości 92/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oznaczony w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1197/121 a.m. 5 o pow. 0,3816 ha, obręb 0044 Kędzierzyn.

Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1K/00056867/3, zaś nieruchomość gruntowa księgę wieczystą KW OP1K/00051195/6.

Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 300,00 zł na konto Komornika:

 

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.