Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 62,85 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 08:45
Cena wywoławcza: 113 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1994/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 9 Maja
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

                  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 214, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA (I Co 502/15)

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 4 o powierzchni użytkowej 62,85 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5 m2, położona w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 9 Maja nr 8 b. Z lokalem związany jest udział w wysokości 186/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1195/15 arkusz mapy 5 o powierzchni 0,3779 ha, obręb 0044 Kędzierzyn.

Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1K/00056911/7, zaś nieruchomość gruntowa księgę wieczystą KW OP1K/00051205/0.

Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 100,00 zł na konto Komornika:

 

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.