Komornik Sądowy przy SR w Katowice-Wschód Mariola Ceralewska

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Katowicach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 11:00
Cena wywoławcza: 111 675,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 590/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Św. Anny
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariola Ceralewska zawiadamia, na podstawie art. 953 k.p.c., w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a, Katowice, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) położonego w Katowicach, ul. Św. Anny 16, lokal nr 6, objętego prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach księgą wieczystą KA1K/00105897/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 148 900,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 111 675,00 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (kwota rękojmi: 14 890,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię należy wpłacać na rachunek Komornika

ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Bytomiu 71 1050 1230 1000 0023 1209 0711.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (32) 353 09 36