Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0, 1846ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 14:30
Cena wywoławcza: 417 657,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2704/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Krzeszowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-117, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krzeszowice, gm. Krzeszowice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00038089/9, należącej do dłużniczki (…).

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 1385 o powierzchni 0,1846 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 556 877,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 417 657,75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 687,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 12 i 19 grudnia 2016 r. w godzinach od 14 do 15, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.