Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,30 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 08:30
Cena wywoławcza: 15 127,50
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 287/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Trojanowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 1013kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej w miejscowości Trojanowice, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00365322/4.

Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 99 o powierzchni 0,30 ha (kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 18 m i długości około 173 m).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach oraz sadach o symbolu R, a niewielka część – w terenie dróg wewnętrznych o symbolu KDW.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 30 255,00 zł.

Cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi: 15 127,50 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 025,50 zł.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.