Komornik Sądowy przy SR w Siemianowicach Śląskich Ewa Hejniak-Misiorek

ogłasza licytację na Prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:20
Cena wywoławcza: 112 607,16
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1858/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Srokowiecka
Miasto: Siemianowice Śląskie
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Ewa Hejniak-Misiorek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 10:20

 

w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Srokowieckiej wraz z prawem własności budynków/budowli posadowionych na gruncie, dla którego SR w Siemianowicach Śląskich prowadzi KW KA1I/00021042/9. Sprzedaż nie obejmuje wyposażenia stacji redukcyjnej gazu; należącej do dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 142,87 zł (w tym VAT 47,87 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 112 607,16 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 241 01 11