Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Bydgoszcz

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 10:30
Cena wywoławcza: 172 533,33
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2080/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jana Brzechwy
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober (tel. (52) 330 00 22) ogłasza, że dnia
 
7 grudnia 2016 r. o godz. 10:30
 
w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się 
 
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
 
położonej: 85-792 Bydgoszcz, ul. Jana Brzechwy 2/5, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00164211/6.
 
Suma oszacowania wynosi 258 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  194 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 880,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Bliższe informacje na stronie www.jacekdober.komornik.pl