Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,26 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 13:40
Cena wywoławcza: 251 740,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1871/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kleszczów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na    podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-123, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczów, gm. Zabierzów, dla której Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00020240/7, należącej do dłużniczki (…).

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 63/2 o powierzchni 0,26 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 335 654,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 251 740,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 565,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach  5 i 12 grudnia 2016 r. w godzinach od 13 do 14, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.