Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Tomasz Miliszewski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 61,41 m2

 
Data i godzina: 2016-12-05 09:00
Cena wywoławcza: 48 534,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 420/15
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Lewin Kłodzki
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Miliszewski (tel. (74) 811 61 20) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużników: (…), położonego w Lewinie Kłodzkim przy ul. Kościuszki 10/2, dla którego Sąd Rejonowy w  Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00046992/3.

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na poziomie pierwszego piętra w budynku wielorodzinnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju oraz kotłowni wydzielonej z części lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 61,41 m2.

Właściciel lokalu posiada udział wynoszący 2266/10000 we wspólnych częściach nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego gruntu (działka nr 493 o powierzchni 530 m2) objętych księgą wieczystą o numerze SW1K/00046872/6.

 

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 534,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 98 2030 0045 1110 0000 0257 4370 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 61 20