Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni 54 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 12:30
Cena wywoławcza: 206 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 156/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kołobrzeska
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawach egzekucyjnych sygn. akt KM 156/16 (sprawa główna), KM 1054/16, KM 1271/16 oraz KM 1754/16 w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku A sala nr A88 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na iV piętrze w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 65F/15, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00180131/5. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: 3 pokoje, kuchnia, pokój, łazienka z WC oraz przedpokój.

W skład nieruchomości wchodzi opisany wyżej lokal mieszkalny nr 15 wraz z udziałem 54/7560 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00130255/5.

 

Suma oszacowania wynosi 275 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 500,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO SA Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.