Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 84,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:10
Cena wywoławcza: 69 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 362/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Opole
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 13:10

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A, w sali nr 16, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…), położonej: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00100616/7, stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 84,20 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział w wysokości 4250/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności gruntu działki 11/64 z mapy 74, obręb 0103 o powierzchni 0,0606 ha oraz prawo współwłasności części budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą KW OP1O/00100615/0.

 

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł.

Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I o. Centrum w Opolu 53 1020 3668 0000 5302 0093 0263 lub kwitariusz przychodowy.