Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski

ogłasza licytację na Działki gruntu o pow. 10 600 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:00
Cena wywoławcza: 523 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4346/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Chłopska
Miasto: Bolszewo
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 84-239 Bolszewo, Chłopska 15,

w skład której wchodzą dwie działki gruntu nr 713 i 722. Działka nr 713 obszaru 0,0600 ha stanowi drogę dojazdową do działki nr 722, działka nr 722 obszaru 10 600 m2 jest zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym budynkiem warsztatowo-usługowym,

należącej do dłużnika: (…),

dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00004063/4.

 

Suma oszacowania wynosi 698 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 523 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 69 840,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.