Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,80 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:20
Cena wywoławcza: 748 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1268/10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Antoniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński (tel. (89) 757 54 42) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),  

stanowiącej: nieruchomość położona we wsi Antoniewo w strefie podmiejskiej Morąga. Działka gruntu nr 10 posiada powierzchnię wynoszącą 0,80 ha i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Według wypisu z rejestru gruntów teren mieszkaniowy zajmuje 0,50 ha, grunty orne 0,24 ha oraz nieużytki i rowy 0,06 ha,

położonej: 14-300 Morąg, Antoniewo,

dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr KW 4527 [EL2O/00004527/8].

 

Suma oszacowania wynosi 998 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 748 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 99 800,00na konto komornika:

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy

26 8843 0003 0032 4148 2000 0010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 8.12.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 757 54 42