Komornik Sądowy przy SR w Gnieźnie Andrzej Kramer

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 12:00
Cena wywoławcza: 25 950,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1157/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łabiszynek
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok „B” sala nr 49 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2, położony w budynku mieszkalnym czterorodzinnym, składający się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, piwnicy oraz przynależnego strychu o powierzchni 56,45 m2 wraz z udziałem 10415/45108 części w nieruchomości KW Nr PO1G/00032937/5 – działka nr 35/44 o pow. 262 m2 i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego;

położonej: Łabiszynek 3/3, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie

zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych

pod numerem KW PO1G/00055775/8.

 

Suma oszacowania wynosi: 34 600,00 zł.

Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 25 950,00 zł.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie: 3 460,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O. Gniezno najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (61) 425 98 86