Komornik Sądowy przy SR w Siedlcach Janina Żebrowska

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,3221 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 08:45
Cena wywoławcza: 245 333,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1051/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zakrze
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Janiny Żebrowskiej Asesor Komorniczy Rafał Boruta mający kancelarię przy ul. bp. Świrskiego 43A/4, tel. (25) 755 54 05 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 8:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. bp. Świrskiego 17, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,3221 ha i nr działki 279/1, położonej w miejscowości Zakrze, gm. Łosice, oznaczonej KW SI2S/00020183/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach.

 

Nieruchomość ta została oszacowana na kwotę: 368 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 245 333,00 zł.

Rękojmia: 36 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii Komornika na dzień przed licytacją gotówką w godzinach pracy kancelarii lub na konto Komornika w

PKO BP SA O. Siedlce nr 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385.

Z operatem szacunkowym dotyczącym nieruchomości można zapoznać się w Kancelarii Komornika.