Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,29 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 12:05
Cena wywoławcza: 158 625,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 711/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rząsiny
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 12:05

 

w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Rząsiny, gm. Gryfów Śląski na działce nr 361 o powierzchni 0,29 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie, o Pu – 288,5 m2 z garażem o Pu – 34,8 m2, Budynek w budowie nieukończony, wykonano stan surowy zamknięty z rozpoczętymi pracami wykończeniowymi. Do budynku dobudowany został dwustanowiskowy garaż. Układ funkcjonalny budynku: na poziomie parteru mieszczą się: ganek, klatka schodowa, przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, wc, łazienka, schowek o powierzchni – 106,2 m2, garaż dwustanowiskowy o pow. – 34,8 m2, na poziomie I piętra mieszczą się: ganek, przedpokój, trzy pokoje, łazienka, kuchnia, klatka schodowa o powierzchni – 103,9 m2

Nieruchomość stanowi własność dłużników na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00016924/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 211 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 158 625,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 21 150,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99