Komornik Sadowy przy SR w Ząbkowicach Ślaskich Piotr Witos

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,8500 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 14:00
Cena wywoławcza: 185 100,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 391/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Potworów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

3/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość położoną w miejscowości Potworów, obejmującej działki ewidencyjne nr 277/1, 277/2, obręb 0008, (AM 2) o łącznej powierzchni 0,8500 ha. Działka nr 277/1 o powierzchni 1000 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej. Przedmiotowa działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi około 45 m2. Działka nr 277/2 o powierzchni 7 500 m2 stanowi niezabudowaną działkę gruntu graniczącą z zabudowaną działką nr 277/1;

położonej: 57-256 Bardo, Potworów,

dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 28383 [NKW: SW1Z/00028383/1].

 

Suma oszacowania wynosi 246 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 680,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl