Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Zbigniew Obrzud Kancelaria Komornicza w Nowej Rudzie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 34,82 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 09:00
Cena wywoławcza: 32 100,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 239/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Świdnicka
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że dnia

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Rudzie, ul. Świdnicka 44/9, dla którego urządzona jest księga wieczysta SW2K/00018347/9 w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie wraz z udziałem 8/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr 40/8/ dla której urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00016624/1. Lokal mieszkalny usytuowany jest w poziomie II piętra i składa się z pokoju, kuchni, piwnicy i komórki o łącznej pow. 34,82 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 42 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 280,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42