Komornik Sądowy przy SR w Słubicach Karol Grzelewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość w Słubicach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 11:15
Cena wywoławcza: 200 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 101/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Obozowa
Miasto: Słubice
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B w sali nr 231, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, należącej do: (…),

stanowiącej: nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym położona w granicach działki ewidencyjnej nr 50 (obręb 3 m. Słubice),

położonej: 69-100 Słubice, Obozowa 3,

dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1S/00003018/5].

 

Suma oszacowania wynosi 267 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 700,00 zł w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 758 22 37