Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku ALEKSANDER MACHERZYŃSKI

ogłasza licytację na Działka gruntu o pow. 1377 m2, budynek usługowy i portierni

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 11:45
Cena wywoławcza: 628 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 69/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Słowackiego
Miasto: Kłodzko
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Aleksander Macherzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Słowackiego 7A, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00046568/2, będącej w użytkowaniu wieczystym przez dłużników: (…).

Przedmiotową nieruchomość stanowi: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 10 lipca 2045 r. oznaczona numerem 11/5 o pow. 1 377 m2 zabudowana budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość: budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 576,57 m2 oraz budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 12,82 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 838 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 628 875,00. Wskazana cena zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika

BGŻ S.A. 34 2030 0045 1110 0000 0275 9240.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 74 866 57 03.