Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 39,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 10:00
Cena wywoławcza: 44 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Kutno
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska (tel. (24) 355 74 55) ogłasza, że dnia

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3  w sali nr  VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego: udziału 1/2 w  spółdzielczym własnościowy prawie do lokalu mieszkalnego należącego  do  dłużnika (…) oraz udziału 1/2 w  spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego należącego  do  dłużnika (…), położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 6/75, dla którego Sąd  Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1K/00047764/6, stanowiącego: lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 39,00 m2 usytuowany na IV piętrze budynku wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych oraz pełnym podpiwniczeniu. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjną, elektryczną, odgromową, AZART, telefoniczną. Z prawem własności budynku związane są działki o numerach ewidencyjnych 114/102, 114/103, uregulowane w księdze wieczystej LD1K/00003412/4 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie

 

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego  do dłużnika Jacek Piasecki wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 900,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego  do dłużnika Izabela Piasecka wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce bądź przelewem na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Kutnie 74 10901 304 0000 0001 1236 5403, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.