Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora

ogłasza licytację na działka o łącznej  pow. 3,000 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 10:00
Cena wywoławcza: 654 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 983/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Miękinia
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00

 

w siedzibie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, przy ul. Św. Andrzeja 3, w sali nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miękinia, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WR1S/00042671/7, stanowiącej własność spółki dłużnej (…).  Nieruchomość nie jest zagospodarowana i ogrodzona. Uzbrojona jest w sieci wodociągową i energetyczną. Położona jest w terenie równinnym, lekko opadającym w kierunku północno–wschodnim. Nieruchomość w ewidencji gruntów składa się z działki nr 541/24, arkusz mapy 3, obręb 0015 Miękinia. W klasyfikacji geodezyjnej są to grunty orne klasy RV o powierzchni 1,0778 ha i  nieużytki N o powierzchni 1,9222 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,000 ha. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczony pod zabudowę usługowo–produkcyjną, oznaczony symbolem 1P.

Suma oszacowania wynosi 872 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 654 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 200,00 zł.  Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO BP S.A. o numerze: 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się  moment wpływu środków na  konto bankowe komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 71 396 67 29.