Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa

ogłasza licytację na Nieruchomość, prawo własności budynków i budowli, działka 2/8 o pow. 0,4719 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 09:00
Cena wywoławcza: 1 611 200,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 481/08
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jasielska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Engeströma 4 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

                                                                                     

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 1.06, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania gruntu i prawa własności budynków i budowli (działka 2/8 o pow. 0,4719 ha zabudowana budynkiem o charakterze magazynowo-biurowym z zapleczem socjalno-sanitarnym o pow. użytkowej 2 069,04 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 331,08 m2),

położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Jasielska 8,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu o numerze PO1P/00144099/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 416 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 611 200,00 zł.

Wysokość rękojmi, tj. kwota 241 680,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika do godz. 8:30, w Sądzie do godz. 8:45 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób lub dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na konto komornika:

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21