Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosław Fiałkowski

ogłasza licytację na Kompleks działek w Poznaniu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 12:30
Cena wywoławcza: 1 282 400,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2563/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zawady
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Sygn. akt KM 2563/14 i inne

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda Mirosława Fiałkowskiego, mieszczącej się w Luboniu przy ul. Szafirowej 5 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Zawady 25, obręb Śródka, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO2P/00098152/4.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek nr 25/1 oraz 25/3 niestanowiących funkcjonalnej całości, rozdzielonych ul. Augusta Hlonda, stanowi własność (…). Działka nr 25/1 o powierzchni 1 178 m2 posiada kształt regularny, prostokątny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka nr 25/3 o powierzchnia 2 531 m2 posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonym przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr XXXI/299/V/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku, nieruchomość położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu: działka nr 25/1 – podstrefa ZN2 – dolina rzeki Warty od mostu Królowej Jadwigi do mostu Lecha, tereny oznaczone symbolem US1* - tereny sportu i rekreacji, położone w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. Działka nr 25/3 – podstrefa C2 – Główna, tereny oznaczone symbolem P2sw/U1sw – tereny zabudowy średniowysokiej: zakładów przemysłowych, w tym wysokich technologii, baz, składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej oraz zakładów recyklingu i baz technicznych / z dopuszczeniem zabudowy średniowysokiej o funkcji usługowej.

 

Przedmiot egzekucji oszacowano na kwotę 2 564 800,00 zł.

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem VAT, zgodnie z opinią biegłego z dziedziny spraw podatkowych i finansowych.

Cena wywołania wynosi 1 282 400,00 zł i stanowi 1/2 ceny oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 256 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika lub w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego i zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Konto komornika

PKO BP S.A. I O. POZNAŃ 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532