Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 63,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:00
Cena wywoławcza: 85 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2393/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Katowicka
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bytomiu przy ul. Katowickiej 21B/1, będącego własnością dłużnika.

Dla lokalu o pow. użyt. 63,80 m2 (3 p + k) Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00010868/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 114 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 85 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 20/32 cz. w nieruchomości, tj. 11 400,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2393/12, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59