Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Arkadiusz Królikowski

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa 43,4002 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 08:30
Cena wywoławcza: 3 034 275,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1210/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lewałd Wielki
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski (tel. (89) 642 15 33, fax 642 07 35) ogłasza, że dnia

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: Lewałd Wielki, gm. Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00029590/4 - nieruchomość gruntowa niezbudowana (półwysep położony na zachodnim brzegu jeziora Dąbrowa Mała z linią brzegową ok. 1650 m), nieużytkowana rolniczo, dz. nr 220/6 o powierzchni 43,4002 ha. Działka o nieregularnym kształcie, odłogowana, porośnięta roślinnością segetalną i ruderalną, krzewami głogu oraz drzewostanem samosiewnym. W środkowo-zachodniej części działki znajdują się ruiny po zabudowie zagrodowej. Działka nieuzbrojona (linia energetyczna ok. 400 m od zachodniej granicy działki). Topografia terenu nieregularna. Działka o wysokich walorach krajobrazowych. Dojazd do działki żwirową drogą gminną.

 

Suma oszacowania wynosi 4 045 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 034 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 404 570,00 zł w gotówce do dnia 16 grudnia 2016 r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o. Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając „Km 1210/16 rękojmia”.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.