Komornik Sądowy przy SR w Kaliszu Monika Talarczyk

ogłasza licytację na Działki gruntu o numerach geodezyjnych 67 i 95 o łącznej pow. 0,85 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 11:00
Cena wywoławcza: 23 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1535/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wyganki
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że dnia

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, 62-800 Kalisz, al. Wolności 13, sala 124, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: Wyganki, 62-814 Blizanów, dwie działki gruntu o numerach geodezyjnych 67 i 95 o łącznej pow. 0,85 ha. Działka gruntu nr 67 o powierzchni 0,3700 ha. Jakość gruntów dobra, dominują grunty orne w III klasie bonitacyjnej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi. Działka gruntu nr 95 o powierzchni 0,4800 ha. Jakość gruntów dobra, dominują grunty orne w III klasie bonitacyjnej, należącej do dłużnika: (…),

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00028046/4].

Suma oszacowania wynosi 31 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 100,00 zł. w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41