Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Roman Kopaniarz

ogłasza licytację na Prawo do lokalu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:00
Cena wywoławcza: 100 264,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 572/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grudziądzka
Miasto: Dobre Miasto
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI   OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz tel. (89) 527 54 89 ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr  223, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego  do: (…), położonego: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 18/43, wpisanego w  rejestrze  lokali   własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PEWNOŚĆ” (adres spółdzielni:  11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 8A), dla którego  Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00089144/1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,7 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 133 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   100 264,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 368,50 zł w gotówce lub na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94 1130 1189 0025 0114 2520 0001- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.