Komornik Sądowy przy SR w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Kostrzyn

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 14:00
Cena wywoławcza: 2 283 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 5314/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Półwiejska i Okrężna
Miasto: Kostrzyn
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 47/4, 47/5, 46/7, 46/8, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19012 [NKW: PO1F/00019012/7],

nieruchomość położona jest w Kostrzynie przy ul. Półwiejskiej i Okrężnej.

 

Nieruchomość składa się z czterech działek gruntu:

działka nr 47/4 o powierzchni 17 044 m2, położona przy ulicy Półwiejskiej, kształt trapezu, niezabudowana, w czasie wykonywania opinii przez biegłego uprawiana rolniczo, dojazd drogą asfaltową i poprzez działki nr 47/5 oraz 46/7, uzbrojenie na działce nr 47/5;

działka nr 46/7 o powierzchni 2 124 m2, położona przy ulicy Okrężnej, kształt trójkąta, niezabudowana, w czasie wykonywania opinii przez biegłego uprawiana rolniczo, dojazd drogą asfaltową, uzbrojenie na działce nr 47/5;

działka nr 46/8 o powierzchni 164 m2, położona przy ulicy Okrężnej, kształt trójkąta, niezabudowana, w czasie wykonywania opinii przez biegłego uprawiana rolniczo, dojazd drogą asfaltową, uzbrojenie na działce nr 47/5;

działka nr 47/5 o powierzchni 16 384 m2, położona przy ulicy Półwiejskiej, kształt trapezu, dojazd drogą asfaltową, teren ogrodzony w części utwardzony płytami betonowymi, uzbrojenie terenu pełne, zabudowana budynkami: biurowo-socjalnym, halą produkcyjną, halą magazynową, budynkiem magazynowym, budynkiem garaży, budynkiem młyna w budowie, portiernią, garażem dwustanowiskowym i dwoma wiatami; na działce zlokalizowana jest także wieża telefonii komórkowej będąca własnością operatora sieci.

 

Budynek biurowy z garażem dwustanowiskowym: powierzchnia użytkowa budynku biurowego 193,91 m2, powierzchnia użytkowa garażu 10,78 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wyposażony we wszystkie instalacje, stan techniczny średni. Budynek hali produkcyjnej: powierzchnia użytkowa hali 203,71 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylega do hali magazynowej, instalacja elektryczna, stan techniczny dobry. Budynek hali magazynowej: powierzchnia użytkowa hali magazynowej 178,41 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylega do hali magazynowej, instalacja elektryczna, stan techniczny dobry; do budynku przylega wiata. Budynek magazynowy: powierzchnia użytkowa magazynu 299,33 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylega do hali magazynowej, instalacja elektryczna, stan techniczny dostateczny; do budynku przylega wiata oraz budynek garaży. Budynek garaży: powierzchnia użytkowa 281,17 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylega do hali magazynowej, instalacja elektryczna, stan techniczny dostateczny; do budynku przylega wiata. Dwie wiaty: łączna powierzchnia użytkowa 500,77 m2, wiaty o konstrukcji stalowej, dobudowane do budynków murowanych, stan techniczny dość dobry.

Portiernia: powierzchnia użytkowa 30,61 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, zdewastowany. Budynek młyna w budowie: powierzchnia użytkowa 518,65 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, zdewastowany w budowie. Maszt telefonii komórkowej: nie jest własnością właściciela gruntu, jest własnością operatora sieci komórkowej.

Suma oszacowania wynosi 3 044 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 283 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 304 400,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić  na konto komornika: PKO BP SA O/Śrem 82 1020 4160 0000 2502 0054 4619, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie:www.komornik.sroda.pl.