Komornik Sądowy przy SR w Żninie Mariola Anna Krysztofiak

ogłasza licytację na Niezabudowane działki o pow. 5,94 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 11:00
Cena wywoławcza: 189 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 977/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bożejewice
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, pl. Wolności 17, sala 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność (…),

położonej w miejscowości Bożejewice, gmina Żnin,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żninie

prowadzi księgę wieczystą KW BY1Z/00001582/8.

 

Nieruchomość stanowią niezabudowane działki nr 9 i 98/1 o łącznej powierzchni 5,9400 ha,

nieruchomość stanowią grunty orne klasy IIIa (5,1200 ha) oraz pastwiska i nieużytki,

na nieruchomości brak przyłączy sieci uzbrojenia terenu.

 

Cena szacunkowa wynosi: 284 600,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 189 733,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 28 460,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159

na którym winna być ujawniona na dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój 24. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nabywcą nieruchomości może być osoba spełniająca warunki wynikające z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 64 poz 592, Dz.U. z 2012 r. poz, 803).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19