Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Maciej Janawa

ogłasza licytację na Działki o pow. 1 419 m2, 636 m2, 699 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 12:00
Cena wywoławcza: 432 230,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 828/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

KM 828/13, KM 34/15, KM 202/15, KM 243/15, KM 335/15

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Maciej Janawa tel. (012)346-21-40 ogłasza, że:

 

6 grudnia 2016 r. godz. 12:00

 

w sali 19 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka dla której Sąd Rejonowy
w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR1I/00013329/4 dla działki ewidencyjnej nr 840/2 oraz KR1I/00007572/7 dla działek ewidencyjnych nr 845/1, 845/2, 845/3. Działki ewidencyjne nr 840/2 oraz nr 845/3 o łącznej pow. 1419 m2 zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 267 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynku (łącznie z piwnicą) wynosi ok. 472 m2. Działki położone są bezpośrednio przy drodze publicznej. Działka ewidencyjna nr 845/2 o pow. 636 m2 zabudowana jest budynkiem warsztatowym z częścią mieszkalną. Powierzchnia zabudowy wynosi 190 m2 natomiast powierzchnia użytkowa łącznie z piwnicą wynosi 224,81 m2. Działka ewidencyjna nr 845/1 stanowi nieruchomość niezabudowaną o pow. 699 m2. Brak prawnie uregulowanego dojazdu do nieruchomości – do działek 845/2 i 845/1.

Przedmiotowa nieruchomość należy do dłużnika (…).

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Suma oszacowania działek ewidencyjnych nr 840/2 oraz 845/3 wynosi 648 346,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 432 230,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 834,60 zł.

 

Suma oszacowania działek ewidencyjnych nr 845/1 oraz 845/2 wynosi 427 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 750,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg):

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Krakowie 93 1090 1665 0000 0001 1530 3895

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.