Komornik Sądowy prz SR w Szamotułach Rafał Nowak

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 992 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 12:30
Cena wywoławcza: 178 600,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 326/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Myśliwska
Miasto: Wronki
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Nowak (tel. (95) 748 48 10) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Al. 1 Maja 5a w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej nieruchomość gruntową składająca się z dwóch działek gruntu 602/1 i 602/3 o powierzchni łącznej 992 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, wysoki parter, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 146,2 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wronki i stanowi przedmiot prawa własności. Działka 602/1 (o powierzchni 676 m2) – zabudowana budynkiem mieszkalnym – jest ogrodzona, zagospodarowana, uzbrojona w media. Działka 602/3 (o powierzchni 316 m2) w całości zajęta pod drogę;

położonej: 64-510 Wronki, ul. Myśliwska 25,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1A/00047580/9.

 

Suma oszacowania wynosi 267 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 26 790,00 zł w gotówce lub na rachunek bankowy komornika. Możliwe jest także złożenie rękojmi w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.