Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 52,29 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 11:00
Cena wywoławcza: 68 857,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 311/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jelnicka
Miasto: Międzyrzecz Podlaski
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny numer 39 o powierzchni użytkowej 52,29 m2 zlokalizowany na trzecim piętrze budynku wielomieszkaniowego przy ul. Jelnickiej w Międzyrzeczu Podlaskim,

posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00045614/0 wraz z udziałem 5229/248982 części w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której posadowiony jest budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 39/13 o powierzchni 1 190 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 91 810,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 68 857,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w

BGŻ SA nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.