Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. 113,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 14:00
Cena wywoławcza: 220 666,67
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 78N/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Czapliniecka
Miasto: Szczecinek 
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości budynkowej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej trzykondygnacyjny, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 113,80 m2, powierzchnia niewliczonych do powierzchni użytkowej pomieszczeń w przyziemiu wynosi 61,80 m2), położonej w Szczecinku przy ul. Czaplinieckiej 8 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr 461 (użytkowanie ustanowione do dnia 11.08.2076 r.),

należącej do dłużników (…),

położonej obręb Szczecinek 20 (województwo zachodniopomorskie, powiat szczeciniecki),

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00011344/5].

 

Suma oszacowania wynosi 331 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07