Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,5030 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:00
Cena wywoławcza: 496 750,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1583/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Chrzanowska
Miasto: Luszowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 08 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 2876 o pow. 0,5030 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 40, położonej w Luszowicach przy ul. Chrzanowskiej, gmina Trzebinia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00025783/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 662 334,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 496 750,50 zł.

Rękojmia: 66 233,40 zł.

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości, obejmującej jedną działkę ewidencyjną o nr 2876, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00025783/5, stanowiącej własność dłużników (…):

- w zakresie dostawy budynku mieszkalnego, oznaczonego nr 40, wraz z odpowiednią częścią gruntu – przypadająca proporcjonalnie na powierzchnię zabudowy tego budynku powierzchnia gruntu – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT;

- w zakresie dostawy budynków gospodarczych wraz z odpowiednią częścią gruntu – przypadająca proporcjonalnie na powierzchnię zabudowy tego budynku powierzchnia gruntu podlegać będzie zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U., 2011. 177. 1054. j.t. ze zm.).

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.