Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0760 ha i 0,0422 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:40
Cena wywoławcza: 130 203,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1583/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zagórze
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 08 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr 670/6 o pow. 0,0760 ha, położonej w Zagórzu, gmina Babice, objętej księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00035501/8 oraz zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 670/3 o pow. 0,0422 ha położonej w Zagórzu, gmina Babice, objętej księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00040002/8, stanowiących jedną całość gospodarczą, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w Babicach przy ul. Morgowej.

 

Nieruchomość o nr KR1C/00035501/8, obciążona jest prawem dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania w budynku nr 608 w Zagórzu na rzecz (…) oraz (…) (służebność osobista ustanowiona na rzecz (…) wygasła wraz ze śmiercią uprawnionego w dniu 1.04.2004 r., nie została wykreślona z działu III KW KR1C/00035501/8).

 

Kompleks nieruchomości stanowiących jedną całość gospodarczą przy uwzględnieniu obciążenia służebnością osobistą oszacowany jest na kwotę: 173 604,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 130 203,00 zł.

Rękojmia: 17 360,40 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.