Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Piotr Tomaszewski

ogłasza licytację na Lokal w miejscowości Poznań

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 10:00
Cena wywoławcza: 170 325,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 712/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Husarska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski kancelaria komornicza: Poznań, ul. Śniadeckich 50/2 zawiadamia, że w dniu

 

07 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (lokal stanowiący odrębną nieruchomość) położonej w 60-331 Poznań, ul. Husarska 2/3, księga wieczysta nr PO1P/00165275/6.

 

Suma oszacowania wynosi: 227 100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 170 325,00 zł.

Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 22 710,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godz. 8.00-16.00 podając sygn. sprawy KM 712/14 (tytułem rękojmi pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej).

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl