Komornik Sądowy przy SR w Gnieźnie Andrzej Kramer

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 972 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 12:15
Cena wywoławcza: 18 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2314/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lubochnia
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok „B” sala nr 49 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: niezabudowaną działkę nr. 230 o pow. 972 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej uzbrojonej w sieć energetyczną i wodociągową. Otoczenie działki stanowią tereny dolesień, zabudowa mieszkalna i letniskowa oraz Jezioro Wierzbiczańskie;

położonej: Lubochnia, gm. Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie;

zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych

pod numerem KW PO1G/00034541/6.

 

Suma oszacowania wynosi: 24 000,00 zł.

Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 18 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie: 2 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O. Gniezno najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Do licytacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2015 poz. 14330).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (61) 425 98 86